14 april 2016

Biti ali ne biti: jamski vodnik

V mesecu marcu smo štirje iz Črnih galebov – Silvo Ramšak, Toni Podgorski, Jani Klasič in jaz – v Postojni obiskovali tečaj za pridobitev licence za vodenje v turističnih jamah. Tečaj je organiziralo podjetje Postojnska jama v povezavi z Inštitutom za raziskovanje krasa. Predavanja so potekala skoraj vsak konec tedna. Najprej smo se seznanili z nastajanjem jam, pojavljanjem različnih sigastih in drugih oblik v jami ter z jamsko klimo. Nato je sledila speleobiologija, kjer smo se spoznali z različnimi prebivalci v jamah ter njihovimi prilagoditvi takšnemu posebnemu bivališču. Še posebej nas je zanimalo, kaj se dogaja s človeško ribico, ki je konec januarja pričela izlegati jajčeca. Do marca je izlegla 58 jajčec, mesec kasneje pa so nekatere že pridobivale obliko ličink. Če koga zanima, je na spletni strani Postojnske jame dnevnik dogodkov ter razni videoposnetki IR kamere, ki budno spremlja dogajanje. Kasneje smo se spoznali tudi z različnimi kraškimi pokrajinami in oblikami krasa. Precej obsežno, morda za koga ne toliko zanimivo poglavje, je bilo varovanje jam in zakonodaja. Kaj je naravna vrednota, zavarovano območje – sta ena izmed glavnih vprašanj iz tega dela, ki je marsikomu delalo preglavice tudi na izpitu. Velik poudarek je bil tudi na zgodovini Postojnske jame in sama tehnična navodila, kako voditi v njej. Večkrat smo imeli tudi terenske oglede v Postojnski jami, Črni jami in Predjami. V soboto, 2. 4. 2016, je potekal še finalni del - izpit. Najprej smo v predavalnici opravljali pisni, nato pa v sami jami še praktični del. V praktičnem delu je vsak kandidat izžrebal vprašanja. Prvo vprašanje je bilo samo vodenje na določeni točki v jami, drugo pa teoretično ali tehnično. Izpitna komisija, ki so jo sestavljali Martina Stupar (Zavod RS za varstvo narave), dr. Mitja Prelovšek (Inštitut za raziskovanje krasa) in Janez Margon (vodja vodniške službe Postojnske jame), so nam postavili še kakšno podvprašanje.
Čestitam vsem za opravljen izpit in uspešno delo!


Alenka Jelen

Ni komentarjev:

Objavite komentar