Jamarski tabor Velika planina 2020

21.-23. avgust 2020

Kamniški jamarji smo tudi letos organizirali Jamarski tabor na Veliki Planini, ki je potekal med 21. in 23. avgustom 2020.

Našli in izmerili smo nekaj novih jam, ter kar pošteno posegli po smeteh v Kofcah. Kofce oz Jama v Kofcah, imenovana tudi Veternica pod Njivico oziroma Brezno v Kofci je znamenita jama velikoplaninske planote, ki z dolžino preko 1 km in globino preko 100 m sodi med večje na planoti.
Vhod leži pod potjo med Domžalskim domom in planšarskim naseljem na Veliki planini. Zaradi bližine naselju in domu se je vanjo vrsto let odmetalo vse kar se na planini ni več potrebovalo. To priznavajo vsi, ki so kakorkoli povezani z Veliko Planino, zato so našo akcijo vsi dobro sprejeli in priznali, da je bil že skrajni čas, da se je to dogodilo.
Iz jame smo odnesli okrog 7 m3 raznovrstnih odpadkov, ki so jih v jamo začeli metali v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja pa vse do pred kratkim, ko so začeli z rednim odvozom odpadkov v dolino.


Med odpadki je bilo veliko steklovine, raznoraznih steklenic, konzerv, steklene volne, par odsluženih štedilnikov, veliko plastike v obliki vreč, praznih ali celo polnih kanistrov s sumljivo vsebino, odslužene pločevinaste kritine, skratka stvari, ki jih na planini niso več potrebovali oziroma so jim bile v breme.
Pri transportiranju odpadkov in smeti iz jame do robu vhodnega brezna smo sodelovali jamarji in jamarke Jamarskega kluba Kamnik, Šaleškega Jamarskega kluba Podlasica Topolšica in DZRJ Simon Robič Domžale.
Pri prenosu vreč s smetmi do traktorske prikolice pa so priskočili na pomoč člani PD Kamnik, PD Domžale, PD Bajtar, Pašne skupnosti Velika Planina, predstavnica Občine Kamnik in nekateri mimoidoči, ki jih je naša čistilna akcija navdušila. Za traktorski odvoz smeti v dolino na deponijo je poskrbel Gregor Žagar iz Pašne skupnosti Velika Planina.


Z našo akcijo smo predvsem želeli opozoriti vse akterje, to je lastnike gostinskih objektov, planinskih domov, počitniških hišic in planšarje, da je v zadnjih letih mnogo večji problem velikoplaninske planote onesnaževanje podzemne vode s fekalijami in gospodinjskimi odpadnimi vodami, ki se nekontrolirano iztekajo v kraško podzemlje velikoplaninske planote in pritekajo na plano v izvirih v vznožju planote in napajajo vodohrame za Kamniški in Komendski vodovod.
Zelo zaskrbljujoče so zadnje mikrobiološke analize izvira Lučnice (9.8.2020), najbolj vodnatega izvira pod planoto, kjer priteče v povprečju v sekundi med 70 in 80 l vode. Vrednosti bakterij Escherichia coli v vodi so bile presežene več kot 400 krat.


Bolj jamarsko naravnana prva ekipa se je spustila v Kofce in lasersko izmerila prvo polovico jame. Pod Rzenikom je izmerila še 2 novoodkriti jami.


Druga ekipa je pregledovala teren in izmerila Mancino jamo pod Bukovcem.

 Čiščenje Kofc je finačno podprla Občina Kamnik in župan Matej Slapar, ki mu gre zahvala tudi za posluh in prizadevanja pri načrtovanju smernic, ki bodo ohranjale podzemno vodo velikoplaninske planote čisto. Tako bomo Kamničani zopet lahko rekli, da pijemo najboljšo vodo daleč naokoli.
V imenu JK Kamnik se vsem udeležencem tabora lepo zahvaljujem za pomoč pri raziskovanju novih jam, čiščenju Kofc in prijetnem druženju. Bilo je prav fletno.
Zapisal: Rajko Slapnik; Foto: Rajko Slapnik, Benjamin Lap, Jožica in Risto Sovčev