14 november 2017

Močnikovo zaklonišče in lehnjak


4.11.2017
V soboto smo se popoldne odpravili v Merinco, zaselek na Vranskem, kjer smo obiskali g. Zdešarja. Že spomladi nam je povedal, da je za njegovim domom jama. Šele sedaj pa smo imeli nekaj časa, da smo to tudi izvedli. Povedal nam je, da se je med 2. svetovno vojno tam v jami skrival nek moški. Imel je celo posteljo. Našli smo tudi nekaj kosov sekire. Danes je vhod popolnoma prerasel z grmičevjem in zasut z zemljo. Ker je lastnik pripovedoval o tem, da je slišal, da je bilo mogoče v dvorani celo stati, smo se lotili odkopavanja vhoda.
Videli smo, da se odpira prostor, a ga še nismo dosegli. Bo potrebna še kakšna akcija. Videli pa smo tudi nekaj kapnikov. Medtem časom, ko je del ekipe odkopaval vhod, pa sem sama delala geomorfološko kartiranje tega dela. Gre za območje lehnjaka, edinstvene kamnine, ki nastaja z odlaganjem kalcijevega karbonata na organske ostanke. Najdemo lahko nekaj brzic iz lehnjaka na mahu ter en manjši 1,5 m visok slap. Tudi začetni del jame, ki smo jo raziskovali, je iz tega materiala.
Iz izročila je znano, da je ravno v povirnih delih Merinščice bil v srednjem veku manjši kamnolom lehnjaka. Znani so primeri njegove uporabe pri gradnji gradu Žovnek v Braslovčah. Več o tem območju pa bomo objavili še naslednjič.

Raziskovali smo: Maks, Lea, Gregi in jaz.
Zapisala: Alenka ; Foto: Alenka

1 komentar: