20. december 2016

Predstavljamo jamo: Partizanska jama v Žlaboru

Na dan 14.7.2016 smo se zbrali, da bi obiskali Sodnek, ampak nam je visoki vodostaj to preprečil. Zato smo se odločili, da pogledamo naslednje tri jame v bližini. Prva je bila že registrirana – Brezno v dobravi, drugi dve ne. Druga se je izkazala za zasuto brezno, tretja pa je bila Partizanska jama, ki še ni bila registrirana.

Do nje je poznal pot Filip, ki je bil že prej z domačini v izvidnici, le takrat ni bilo tako bujne vegetacije. Tako, da smo malo iskali po grmovju, ampak na koncu smo le našli vhod v jamo. Jama ima dva vhoda na 416 metrov nadmorske višine. Vhoda ločuje večji kup naloženih skal. Vhod 1 ima dimenzije 1,85 x 0,9 m. Drugi vhod je manjši z dimenzijami 0,8 x 0,8 m. Jama leži nad erozijskim jarkom občasnega potoka Črni graben. Okolica jame je zelo zaraščena z robidovjem in mladim bukovim gozdom. Vhod jame je težko najti, zato priporočamo obisk izven vegetacijske dobe. Notranji deli: Od T0 do T1 je oblikovana manjša dvorana, ki je močno zasigana. Pri T2 so dimenzije dvorane 4,6 x 1,85 m. Teren se od T0 proti T1 postopno znižuje in spreminja od kupov prsti pomešane s kamenjem do pretežno kamnitih tal. Od T1 se jama nadaljuje v manjši rov, kjer je moč zaznati prepih. Del od T4 do T5 smo odkopali in poskušali določiti nadaljevanje, a je potrebno še nadaljevati. Pri T5 se čuti prepih. Rov ima pri točki T4 dimenzije 1,3 x 0,95 m. Poligon jame meri 17 metrov. V jami se v vhodni dvorani pojavljajo stalaktiti. Jama je močno zasigana. Geološki podatki: srednje triasni apnenec, ki prehaja v dolomit. Po jami ni sledov vode in je čisto suha. Ker je jama odprta, se vanjo vsuje veliko prsti in raste različna vegetacija. Med obiskom smo opazili netopirje in žabe.

Jama je zanimiva iz zgodovinskega stališča. Filip Solar je po pripovedovanju domačinov izvedel, da so jamo v času 2. svetovne vojne uporabljali partizani kot skrivališče in pozicijsko linijo. Jama je bila uporabljena zaradi dveh vhodov, ki so služili za opazovanje okolice nad potokom in delu gozda. Kljub zgodovinski pomembnosti jame nismo našli nobenih sledi orožja in podobnega. Jama tudi ni onesnažena. Izvor imena: Jamo smo poimenovali po zgodovinskem izročilu ter dodali krajevno oznako (bližnjega kraja), saj v Sloveniji obstaja več jam, ki so poimenovane kot »Partizanska jama«. Tehnična zahtevnost in potrebna oprema: Potrebna sta kombinezon in čelada z lučjo. Svetujemo raziskave, saj se jama še nadaljuje od T5, vendar bi bilo potrebno odkopati kamenje in manjše skale.

Zapisala: Alenka Jelen; Foto: Alenka Jelen

Ni komentarjev:

Objavite komentar