24 julij 2019

JK Kamnik organiziral Jamarski tabor na Veliki planini 2019
Kamniški jamarji smo od petka, 5. julija do nedelje, 7. julija 2019 organizirali medklubski jamarski tabor na Veliki planini. Nastanjeni v koči Zavoda za gozdove pri Šimnovcu smo v treh dneh iskali in raziskovali jame in brezna skrita v nedrju velikoplaninske planote.
Jama v Kofcah
Pri iskanju vhodov v že v preteklosti poznanih in potem pozabljenih vetrnic v Globokih jamah na Konjščici, za Veliko gričo in za Ušivcem nam je bil v veliko pomoč priznani alpinist, himalajec in odlični poznavalec Velike planine Bojan Pollak. Njegovo poznavanje še tako skritih kotičkov na Veliki planini je res izjemno kot tudi temu primerno njihovo poimenovanje, zapisano v knjižici Krajevna imena na Veliki planini iz leta 2018, ki jo napisal in izdal prav on.
Skupaj z jamarji iz Šaleškega jamarskega kluba Podlasica iz Topolšice smo locirali 6 brezen (vetrnic), raziskali do snežnega čepa, 3 izmerili in naredili načrte. Preverili smo tudi količino in stanje odpadkov v vhodnem delu Jame v Kofcah in količino snega in ledu v Mali vetrnici. Velikoplaninska planota je izrazito kraška, že registriranih, izmerjenih in z načrti opremljenih je 15 jam in brezen. Vsaj toliko jih še čaka, da jih raziščemo in izmerimo.
Megleno brezno
V soboto zvečer je v nekoliko okrnjeni zasedbi potekal tudi posvet o strategiji razvoja Velike planine. Predvsem smo razpravljali o vplivu povečanega obiska turistov na kvaliteto podzemeljske vode, ki se izteka v vznožju velikoplaninske planote in priteka preko vodovodnega sistema v naše domove. Analize vode v izvirih izpod Velike planine, opravljenih v zadnjih nekaj letih, so pokazale, da voda, ni več tako »čista«, kot smo mislili.
Zajetje Iverje je vir pitne vode za vodooskrbni sistem Iverje Kamnik. Je glavni in največji v kamniški občini, oskrbuje preko 19.0000 občanov. Vanj pritekajo vode izpod Velike planine zato je skrb o strategiji razvoja Velike planine, brez ustreznih varovalnih ukrepov glede vpliva na podzemne vode, zelo na mestu.
Z donatorstvom JP CČN Domžale-Kamnik in Zavoda za gozdove Slovenije LPN Kozorog Kamnik je tabor v celoti uspel in odločili smo se, da se ponovno dobimo v še večjem številu naslednje leto.
Podatki o izmerjenih jamah:
Megleno brezno - izmerili smo 49 metrov poligona in globino 20 metrov
Udornica na Jerohih - izmerili smo 44 metrov poligona in globino 26 metrov
Brezno ob srednem potu - izmerili smo 14 metrov poligona in globino 11 metrov
Skupno torej 107 metrov podzemnega sveta na Veliki planini
Udornica na Jerohih
Velika Veternica
Zapisal: Rajko Slapnik ; Foto: Tilen Podkrižnik in Maks Petrič

Ni komentarjev:

Objavite komentar