29 julij 2019

Interreg Alpine Space - Rock the Alps - mednarodna poletna šola

Med 22. in 27. julijem je v Cesani Torinese (Italija) potekala mednarodna poletna šola v okviru projekta Rock the Alps (Interreg Alpine Space). Udeležilo se je 20 študentov iz Francije, Italije, Pakistana, Čila, Turčije in Slovenije.
Udeleženci smo se seznanili in testirali 2D in 3D modele napovedovanja območij proženja, premeščanja in odlaganja skalnih podorov z orodjem PlatRock, ki so ga razvili na inštitutu IRSTEA v Grenoblu. Orodje je bilo razvito v Pythonu in upošteva različne parametre, ki vplivajo na napovedovanje smeri skalnih podorov (gostota dreves, lokalna topologija, oblikovanost skal, hrapavost, vrste tal, povprečni premer dreves ...)
Naše študijsko območje je bilo melišče nad regionalno cesto SS94 Cesana Torinese-Montgenevre, ki povezuje Italijo s Francijo. Na tem območuje bilo zaznanih več recentnih dogodkov proženja skalnih podorov. Sprožile so se že skale s prostornino 10 m3. Gre za območje triasnega dolomita in različnih skrilavcev.
Izdelovali smo tudi mobilne GIS aplikacije za zajem in popis točkovnih podatkov v Survey123 for ArcGIS. Izdelana sta bila dva tipa mobilnih aplikacij: popis dreves, poškodovanih zaradi skalnih podorov ter popis premeščenih skal.
Na študijskem območju smo se seznanili s pripravo območja za zajem fotografij z brezpilotnim letalnikom ali dronom (UAV). Vsaka skupina je po območju snemanja postavila talne kontrolne točke.
Lokacije teh so bile izmerjene s centimetrsko natančnostjo z GNSS Trimble R2. Visoka natančnost lokacije kontrolnih talnih točk je pomembna za kasnejši postopek fotogrametrije. Iz zajetih fotografij smo izdelali fotogrametrične oblake točk, digitalne modele terena ter posameznih skal. Predstavili so nam tudi zajem podatkov z lidarjem.
Seznanili smo se z modelom, s katerim se ekonomsko ovrednoti varovalno funkcijo gozda, ki je prevelikokrat podcenjena in celo spregledana.
Tematike so nam predstavili predavatelji iz naslednjih ustanov: IRSTEA, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Politecnico di Torino, Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Univerze v Torinu in Univerze v Padovi.
Poleg vsega študijskega in terenskega dela smo si ogledali kraja Sestriere in Briançon. Sestriere je znano zimsko smučarsko središče na nadmorski višini 2035 m. Bilo je eno izmed prizorišč zimskih olimpijskih iger Torino 2006. Briançon pa je naselje v Franciji, znano po srednjeveškem mestu z obzidjem. Naselje je prav tako zimsko smučarsko središče.
Zapisala: Alenka Jelen; Foto: Alenka Jelen, Katedra za krajinsko znanost in geoinformatiko

Ni komentarjev:

Objavite komentar