26 januar 2021

Jama pri Framskem slapu

Zgodba s to jamo se je začela, ko si je Filip poleti ogledal Framski slap.

Framski slap je vodovje Framskega potoka, ki sodi med ohranjene pohorske potoke. Izvira v dveh krakih: pod kočo Zarja in Dominikovim domom. Pod danes komaj opaznimi ostanki Starega gradu se kraka združita. Celoten tok Framskega potoka je v metamorfnih kamninah, ki gradijo obrobje pohorskega masiva, predvsem v gnajsu, ki ga prekinjajo vložki kvarcita, marmorja in amfibolita. Na enem takih amfibolitnih pragov je nastal 12 m visok Framski slap.

Framski slap je eden večjih na Pohorju. Ob tem slapu je Filip opazil vhod in ko je vanj pokukal, je opazil, da je tu tudi jama. Ob koncu leta 2020 smo se podali do jame in jo izmerili. Jame na Pohorju ne izmeriš vsaki dan, zato smo se zelo veselili tega dela.

Vsekakor ne gre za tipično jamo, kot smo jih vajeni v apnencu. Po vhodu, ki je na sredini zasut z zemljo, nam v kotu ostane dosti prostora, da zlezemo v notranjost. Ko zlezemo v notranjost, pridemo v manjšo dvorano, ki je dolga 7 metrov in široka 3 metre, v višino pa meri dober meter. Zanimivo je, da se je na nekaterih mestih začela odlagati siga. Kljub taljenju snega ni bilo v jami preveč mokro. V njej najdemo kar nekaj pajkov in polžkov. Poimenovali smo jo po bližnjem slapu. Je pa to prva jama v občini Hoče – Slivnica. V bližini te jame pa je edina jama v marmorju v Sloveniji z imenom Luknja pri Naceku na Planici.

Zapisal: Maks Jamski ; Foto: Filip in Maks Jamski

Ni komentarjev:

Objavite komentar